Spring naar hoofd-inhoud

Deze site zou bij lange na niet zo interessant zijn geweest zonder de hulp van:

Klaasje Boermans
Lammy Bos
Marijke Brouwer (Elsevier)
Alexander Crouzen
Jan H. Dijkstra (Boalsert KP Beerenburg)
Ailko Faber
A.P. van der Feer (Sport 2000)
Dez Feth (Herman Jansen)
Riel Hettinga (Boomsma)
Tom Klein Hazebroek (De Oude Vesting)
Edwin Kemner (drankminiaturen.nl)
Rinus van de Klooster (UTO)
Mevr Kort (UTO)
Ton Meijering (www.dickbos.info)
Peter Mulder (verzameler van Alles Bolsward)
Dhr Otterlo
Gerrit Herman (Herman) Plantinga (overkleinkind van Klaas Pieter Plantinga)
Bastiaan Plantinga (zoon van zonet genoemde Herman
Frederic Poeydomenge
Harmen Posthuma
Stefan Posthuma
Gelkje Schotanus (Sonnema)
Dirk Sellis
Tonnie Siemonsma
Joep Sonnemans
Henk Jan Streekstra (Boomsma)
Harm van der Veer
Johan van der Weide (Boalsert KP Beerenburg)
Dhr van Zee (Sonnema)
Sidney Zeegers (Stiching Bolswards Historie)
Klaas Zijlstra (Plantinga)
T. van Zoelen